EFOP 3.1.9. KÖZPONTBAN AZ ISKOLA BEREKFÜRDŐN
     
Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása c. felhívására benyújtott, EFOP-1.3.9-17-2017-00017 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelmünket az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetője 70.000.000 Ft összeggel támogatta.
 
  • Hagyományőrző rendezvények, sporttevékenységek, egészséges életmódra nevelés
  • Tanórán kívüli foglalkozások, (kézilabda, kölyökatlétika, főzőklub)
  • Kirándulások
 
Kedvezményezett neve: Karcagi Tankerületi Központ
A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.9-17-2017-00017
A projekt befejezési dátuma: 2020. 06. 15.
Szerződött támogatás összege: 70.000.000 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100 %
Konzorciumitag neve: Bereki Irodalmi Társaság

A pályázat célja, hogy 2021. június 15-ig az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységek valósuljanak meg a köznevelési intézmény tanulóin kívüli célcsoportok aktív bevonásával. A kedvezményezett a pályázat keretében a következő önállóan támogatható tevékenységeket valósítja meg a Bereki Irodalmi Társasággal közösen, aki konzorciumi partnerként vesz részt a pályázatban: művészeti ágakhoz köthető foglalkozások megtartása, csoportok működtetése, sporttevékenységek előkészítése és megvalósítása, hagyományőrző tevékenységek előkészítése és megvalósítása, egészséges életmódra neveléshez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása. A tevékenységek főbb színtere az iskola, ahol az ifjúság idejének nagy részét tölti, továbbá ahol rendelkezésre áll a humán fejlesztéshez szükséges humán erőforrás és megfelelő infrastruktúra. Pályázatunkkal el kívánjuk érni, hogy az iskola valódi közösségi tér legyen, a szereplőkkel való együttműködéséből fakadóan hatékonyabban járuljon hozzá a fiatalok munkaerő-piaci kompetenciáinak fejlődéséhez, valamint a kooperációkból születő tevékenységek által erősítse a település és a térség megtartó erejét.

A projekt tartalma:

A támogatást a Karcagi Tankerületi Központ kapta a Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola vezetésével megvalósítandó projekt megvalósítására. Konzorciumi partnerünk a Bereki Irodalmi Társaság. Az Egyesület tevékenységi köréhez és szakmai tapasztalatához igazodva a következő választott tevékenységi körök programjainak megvalósításában vesz részt:

- hagyományőrző tevékenységek,

- művészeti tevékenységek, szervezése, lebonyolít