EFOP 3.1.8. TESTVÉRISKOLA PÁLYÁZAT (BEREKFÜRDŐ -VASAD)
     
Kirándulások, színházlátogatások, angol szakkör, matematika szakkör.
     
Az EFOP-3.1.8-17-2017-0002 azonosítószámú projekt megvalósítására nyert összeg 15 000 000 Ft, az intenzitás mértéke 100%.
  • a kedvezményezett neve: Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola
  • a projekt címe: "Együtt, testvérként Berekfürdő - Vasad"
  • a projekt befejezési dátuma: 2019. október
 
ZÁRÓKÖZLEMÉNY
     
2017. november 1-jén vette kezdetét az EFOP-3.1.8.-17-2017-0002. „EGYÜTT TESTVÉRKÉNT Berekfürdő - Vasad” iskolai szemlélet-formáló program.
Ennek keretein belül a kötelező óraszámon felüli tantárgyi fejlesztési foglalkozások zajlottak heti rendszerességgel angol nyelv, matematika, magyar nyelv és irodalom tantárgyakból, valamint további három területen tartottak foglalkozásokat a bevont tanulók számára a projektben résztvevő pedagógusok (partneriskola bemutatása, generációk közötti együttműködések, egészséges életmód fontossága).
A pályázat célja a szemléletformálás, a különböző társadalmi hátterű tanulók közti kapcsolat erősítése, valamint a társadalmi felelősség-vállalás fontosságának előtérbe helyezése volt. A foglalkozásokon túl számos további lehetőség adódott a tanulók tanórán kívüli oktatására, nevelésére. A megvalósítási időszak alatt összesen 16 kirándulás, valamint két tematikus nyári tábor lebonyolítására került sor, melyek az ország legkülönfélébb helyeire juttatták el az iskola tanulóit.

A pályázat eredményeként fejlődtek a tanulók szociális, életviteli, és kommunikációs kompetenciái, bővült az ismeretanyaguk, erősödött nemzeti identitásuk. A projektbe 50 fő tanuló került bevonásra. A bevont tanulók közül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők aránya meghaladta a 40 %-ot.

A támogatási szerződésben rögzített indikátor célértékek teljesültek.