BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT                
                   
  A helyi önkormányzattal nagyon szoros kapcsolatot ápol intézményünk. A más településekről bejáró tanulóinknak 100 %-ban támogatja a buszbérletet. Iskolakezdéskor minden tanuló beiskolázási támogatásban részesül. Az önkormányzat által üzemeltetett Berek-Víz Kft. a helyi gyermekeknek ingyenes, a más településekről bejáró gyerekeknek kedvezményes fürdő bérletet biztosít.    
     
     
               
               
                                     
            Tanulóink számos kirándulásra, sport- és tanulmányi versenyekre is az ő támogatásukkal jutnak el. Ezekre az alkalmakra ingyenesen biztosítja a falu tizenhat személyes buszát. Számos szakkör, illetve a logopédiai foglalkozások is az ő finanszírozásukkal valósulnak meg. Idén egy nagyobb anyagi támogatást kapott az iskola az önkormányzattól, hogy szebbé tegyünk a tanulói környezetet, továbbá tanulást segítő eszközöket vásároljunk. Önkormányzatunk minden segítséget megad intézményünk számára abban, hogy az itt tanuló diákok, illetve pedagógusok a lehető legtöbbet hozzák ki magukból, ezzel hozzájárulva településünk jó hírnevéhez.    
               
       
       
   
                                           
 
                                                 
      CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT                
                                           
    FEH-ünk erős kapcsolatot tart fent a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ Berekfürdői munkatársával, Perge Józsefné-vel. Segítségével hatékonyan kezeljük a családok körében fel-      
         
         
         
                 
    lépő szociális feszültségek okainak feltárását. Az ilyen jellegű problémákkal küzdő családok számára esetmegbeszéléseket hív össze, melyeken a gyermekeket tanító pedagógusok is rendszeresen részt vesznek. A pedagógusok rendszeresen készítenek jellemzést az érintett gyerekek tanulmányi előmeneteléről. A gyermekek számára mentálhigiénés előadásokat szervez, melyeken aktívan vesznek részt tanulóink.  Karácsony, Húsvét előtt kézműves foglalkozásokat tart, illetve a nyári szünetben hetente Játszóházi alkalmakat (kirándulás, fürdőzés, iskolai „ottalvós” buli stb.) szervez kollegáink segítségével.    
       
       
       
   
                                Az oldal elejére    
 
                                         
      CSICSERGŐ ÓVODA                
                   
    Településünkön működő Csicsergő Óvodával szoros kapcsolatot ápolunk hosszú évtizedek óta. Míg az önkormányzat volt az iskola fenntartója, addig egy intéz-      
         
                 
         
    intézményként üzemeltünk. A jelenlegi csoportok száma kettő, részben osztott csoportszerkezettel. Jelenleg 38 kisgyermek jár óvodánkba. Fontosnak tartjuk, hogy megkönnyítsük a gyermekek számára az óvoda-iskola közötti átmenetet. A leendő iskolás korú gyermekek számára iskola-előkészítő foglalkozásokat tartunk ősszel és tavasszal, 4-4 alkalommal. Ahol lehetőségük van mind a gyerekeknek, mind a szülőknek megismerkedniük a leendő elsős pedagógusokkal. Emellett nyílt tanítási napokat, órákat szervezünk. Az elsős tanulók minden évben visszalátogatnak az óvodába, ahol közös programokkal várjuk őket. A tanév során több alkalommal szervezünk bábszínházat, melyen az óvodások és az alsós tanulók közösen vesznek részt. Óvodásaink és iskolásaink színvonalas műsorokkal szerepelnek településünk rendezvényein.    
       
       
       
       
               
   
 
                                         
      PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT                
                     
            Berekfürdő, a Jász Nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézménye által ellátott települései közé tartozik. Pedagógusaink igyekeznek kiszűrni a tanulási nehézségekkel küzdő tanulóinkat, majd a fejlesztő pedagógus segítségével közösen készítik el tanulók felterjesztéshez szükséges dokumentumokat. A Pedagógiai Szakszolgálat által kiállított szakvélemények    
       
       
       
       
       
    felülvizsgálati kérelmét a fejlesztő pedagógus, illetve a gyógypedagógus végzi.                
                           
         
                                                 
              REFORMÁTUS EGYHÁZ                
                                                   
            Meglehetősen jó kapcsolatot ápolunk a Reformárus Egyházzal. Településünkön Dr. Csoma Judit a református lelkész. Intézményünkben ő tartja a református hit-és erkölcstan órákat. Hittanos tanulóink teszik évről évre színesebbé a karácsonyi istentiszteletet. Minden évben a 7. osztályos tanulók közül többen is konfirmálnak. Településünkön működik a református egyház konferencia- és képzési központja, a Megbékélés Háza, mely több alkalommal ad otthont iskolai rendezvényeknek pl. előadásoknak, szakmai konferenciáknak, továbbképzéseknek.    
               
               
               
               
                                Az oldal elejére    
       
       
       
       
       
       
                                                   
         
                                                   
A Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola honlapja - 2018. Minden jog fenntartva.