TANÁRAINK                              
                                     
  Székely László                        
          Intézményvezető, szakvizsgázott közoktatási vezető, magyar nyelv és irodalom-történelem szakos tanár, tanító                  
                           
                                       
    Mészáros Zsuzsanna                      
    intézményvezető helyettes, tanító                
                   
                                     
  Bánhegyiné Bakó Éva                        
          Történelem szakos tanár, pedagógia szakos nevelő, kézilabda edző                  
                   
                                     
    Bánhegyi Tamás                      
    Földrajz-testnevelés szakos tanár, (okleveles testnevelő tanár)                
                   
                                     
          Szendrei Balázs                        
  Szakvizsgázott közoktatási vezető, munkaközösség-vezető, földrajz-biológia szakos tanár, (okleveles biológia tanár)                  
                   
                                     
    Lazányiné Bíró Margit                      
    Magyar nyelv és irodalom-angol nyelv szakos tanár                
                   
                                               
  Márta Lajos                        
  Matematika-technika szakos tanár                  
                   
                                     
    Nagy Nikolett                      
    Történelem-ének-zene szakos tanár                
                           
                                     
  Fodorné Horváth Judit                        
  Szakvizsgázott pedagógus, munkaközösség-vezető, tanító, fejlesztő pedagógus                  
                   
                                       
    Koszna Anita                      
            Tanító, iskolai könyvtáros, népi játszóház vezető                
                   
                                     
  Zipszer-Kiss Orsolya                        
  Szakvizsgázott pedagógus, gyógytestnevelő, tanító                  
                   
                                       
            Dankóné Lengyel Anikó                      
    Szakvizsgázott pedagógus, tanító                
                   
                                     
  Cseke Réka                        
  Tanító                  
                   
                                               
            Dr. Csoma Judit                      
            Református lelkész                
                           
                                                   
            ÓRAADÓK                              
                                             
          Kneifel Imre                        
          Informatika szakos tanár, szállításszervező üzemmérnök                  
                           
                                             
            Bacsó Andrea Rózsa                      
            Vizuális és környezetkultúra szakos tanár                
                           
                                               
          Kálmán Lajosné                        
          Matematika-kémia szakos tanár                  
                           
                            Az oldal elejére                
                     
                                                   
            MUNKAKÖZÖSSÉGEK                    
                                               
          Az alsó tagozatos munkaközösség munkaterve (2017-2018.)                
          A felsős módszertani munkaközösség programja (2017-2018.)                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                 
                     
                                                   
            DIÁKÖNKORMÁNYZAT                        
                                                   
         

A diákönkormányzat célja, feladata:

A tanulókkal ismertetni jogaikat, kötelességeiket. (A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókatérintő valamennyi kérdésre kiterjed.)

Biztosítani a diákság, a tanári kar és az iskola vezetősége között az együttműködést.

A DÖK önálló kezdeményezéseivel, javaslataival segíteni az iskolai oktató-nevelő munka minél magasabb szintű megvalósulását.

Megszervezni és irányítani az iskola szabadidőstevékenységeit, törekedni az egyre önállóbb munkára.

               
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                                   
          A diákönkormányzat munkaterve (2017-2018.)                
                                                   
       
       
       
       
       
       
                                                   
                              Az oldal elejére                
                     
                                                 
            INTÉZMÉNYI TANÁCS                        
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
A Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola honlapja - 2018. Minden jog fenntartva.